EA1-Ensiapukurssi

Ensiavun peruskoulutus antaa jokaiselle valmiuden tunnistaa hätätilapotilas ja rohkeutta käyttää perusensiaputaitoja. Kurssimme ovat hyvin käytännönläheisiä ja opetuksemme on kannustavaa.

Kurssin kesto on 16 oppituntia ja se järjestetään yleensä kahtena 8 tunnin koulutuksena. Vaihtoehtoisesti sen voi toteuttaa neljänä puolen päivän eli 4 tunnin koulutuksena. Yksi oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia.

Kurssista saa SPR:n EA1­-kortin, joka on voimassa kolme vuotta. EA1­-kortin voimassaoloa voi jatkaa suorittamalla 4−8 tunnin hätäensiavun kertauskurssin kortin voimassaolon aikana. Kertauskurssin jälkeen EA1-kortti on voimaan taas seuraavat kolme vuotta.

Koulutuksen sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä ja tukehtumisvaara
 • Vakava verenkierron häiriötila
 • Haavat
 • Ihmisen peruselintoiminnat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset: aivoverenkiertohäiriö, rintakipu, diabetes, kouristelukohtaus, pyörtyminen, hengitysvaikeus ja muut ammattiapua vaativat tilanteet
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Ryhmäkohtaiset aiheet, kuten esimerkiksi työpaikan riskit, sähkötapaturmat ja putoamiset

Ota yhteyttä