Ensiavun jatkokurssi

Ensiavun jatkokurssi syventää ja soveltaa perustietoja sekä taitoja. Se kertaa hätäensiaputaitoja ja antaa valmiuksia kohdata erilaisia onnettomuustilanteita. Niitä käydään läpi monipuolisten harjoitusten avulla.

Kurssilla harjoitellaan käytännönläheisesti vaativia ensiaputilanteita, joita tulee eteen esimerkiksi liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Tunneilla perehdytään niin vammapotilaan tutkimiseen ja hoitoon kuin monipotilastilanteisiin. Kurssille voivat osallistua kaikki, joilla on voimassa oleva Ensiavun peruskurssin -todistus.

Kurssin kesto on 16 oppituntia ja se järjestetään yleensä kahtena 8 tunnin koulutuksena. Vaihtoehtoisesti sen voi toteuttaa neljänä puolen päivän eli 4 tunnin koulutuksena. Yksi oppitunti on kestoltaan 45 minuuttia.

Kurssin suoritettuasi saat Ensiavun jatkokurssin pätevyyden ja todistuksen voimaan 3 vuodeksi. Kurssista on myös mahdollista saada kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Koulutuksen sisältö:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Peruselvytys: aikuinen, lapsi ja vauva sekä aikuisen varhainen defibrillointi
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Verenvuodot, sisäelinvammat ja vakava verenkierron häiriötila
 • Vierasesine hengitysteissä ja tukehtumisvaara
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Murtumat, nivel- sekä pehmytosavammat, rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta
 • Ensiavun taktiikka, ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Loppuharjoitus

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 tuntia

Ota yhteyttä