Hätäensiapukurssit

Koulutuksen sisältö:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä ja tukehtumisvaara
  • Vakava verenkierron häiriötila
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Ryhmäkohtaisia aiheita voivat olla esimerkiksi työpaikan riskit, sähkötapaturmat ja putoamiset.

Ota yhteyttä