Hätäensiapu 8 -verkkokoulutus

Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas koulutusmuoto. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Se on vuorovaikutteinen ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet.

Ensiavun verkkokoulutuksista oppii hyvät perustaidot ensiavun antamiseen. Osaamista voi täydentää lähiopetuksena toteutettavilla harjoituksilla.

Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. Työajan ulkopuolellakin jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tapauksessa pelastaa toisen hengen. Ensiapukoulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia. Ensiaputaidot tulisi kerrata kolmen vuoden välein ja kyseiset koulutusmateriaalit ovat kerrattavissa tämän ajan.

Hätäensiapu 8 vastaa yhden koulutuspäivän teoriasisältöä.

Koulutuksen sisältö:

  • Ihmisen peruselintoiminnot
  • Toimiminen onnettomuustilanteessa
  • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
  • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
  • Haavat ja niiden ensiapu
  • Sairauskohtaukset ja palovammat

Kesto: noin 3h (tauotta tehtynä) Osallistujan aktiivisuus vaikuttaa koulutuksen kokonaiskestoon.

Suorita kun sinulla on aikaa.

Ostaminen

Koulutuksen voi hankkia tekemällä tilauksen / ottamalla meihin yhteyttä. Tilaukseen tarvitsemme osallistujien tiedot (nimi + sähköposti). Jokainen osallistuja saa oman tilin, jolla koulutuksen voi suorittaa täysin itsenäisesti (24/7).

Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta toimitetaan todistus (PDF) sähköpostitse. Todistus säilyy järjestelmässä käyttäjän tiedoissa.

Kelakorvaus

Yritys voi saada ensiapukoulutuksista Kelan korvausta. Kysy lisää työterveyshuollostasi tai lue Kelan uusista 01.01.2020 voimaan tulleista Kelakorvauksista.

Hinta: 50€ + alv