eTYÖTURVAKORTTI® -verkkokoulutus

Verkkokoulutus on joustava, kustannustehokas ja helppo keino työpaikkojen yleisen työturvallisuuskoulutuksen suorittamiseksi. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokoulutuksista saat vastaavan pätevyyden kuin luokkamuotoisista koulutuksistakin.

Koulutus sisältää työturvallisuuden yleisiä perusasioita toimialariippumattomasti. Koulutuksen tavoitteena on opastaa turvallisuuslähtöiseen ajatteluun ja toimintaan. Kehittämään turvallisuutta ja terveyttä edistävää osaamista, tietoisuutta ja asennetta.

Koulutus antaa hyvän pohjan työpaikkakohtaiselle perehdytykselle ja työn opastukselle. Hyväksytysti suoritusta koulutuksesta saa todistuksen, sekä eTYÖTURVAKORTIN®.

Koulutus tulee uusia 5 vuoden välein. Koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan.

Läpäisyehdot

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Työturvallisuuskoulutus sisältää kahdeksan oppijaksoa. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu, eikä niistä veloiteta lisää. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille toimitetaan todistuksen lisäksi eTYÖTURVAKORTTI®.

Koulutuksen sisältö:

 • Työsuojelun perusteet
  • Työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
  • Työsuhde
  • Oikeudet ja velvollisuudet työssä
  • Perehdyttäminen ja pätevyydet
  • Yhteinen työpaikka
  • Työsuojelun yhteistoiminta
  • Työterveyshuolto
 • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
  • Asenne
  • Työmatka
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Vaara, riski, todennäköisyys ja seuraus
  • Onnettomuuden/tapaturman vaara
  • Terveyteen kohdistuvat vaarat
  • Vaaroihin tottumisen riski
  • Pidä ajatus toiminnan edellä, eli mieti ennen kuin teet
  • Riskien arviointi/riskianalyysi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • Vakituinen työpaikka
  • Tilapäinen työpaikka
  • Kemikaalit
  • Olosuhteet
  • Siisteys ja järjestys
 • Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen
  • Turvalliset työmenetelmät
  • Sähkö ja sähkölaitteet
  • Ergonomia
  • Kemikaalit
  • Jäännösriskit ja niiltä suojautuminen
 • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
  • Ihmisen toiminta- ja työkyky
  • Työkyvyn ylläpitäminen
  • Kuormitus ja työn ergonomia
  • Henkinen kuormitus
  • Päihteet ja tupakointi
  • Omasta terveydestä ja kunnosta huolehtiminen
 • Ympäristöasiat, ekologisuus ja jätteiden käsittely
  • Jätteiden lajittelu
  • Ongelmajätteet
  • Materiaalitehokkuus
 • Paloturvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa
  • Työpaikan paloturvallisuus
  • Pelastussuunnitelma
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Hätäilmoitus

Kesto: Tämän koulutuksen sisältö vastaa yhtä kokonaista koulutuspäivää. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen yhtäjaksoinen suorittaminen kestää noin neljä tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

Suorita kun sinulla on aikaa.

eTYÖTURVAKORTTI® -koulutus täyttää nykyiset Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) määrittämät suositukset työturvallisuuskoulutuksen sisällöstä

Ostaminen

Koulutuksen voi hankkia tekemällä tilauksen / ottamalla meihin yhteyttä. Tilaukseen tarvitsemme osallistujien tiedot (nimi + sähköposti). Jokainen osallistuja saa oman tilin, jolla koulutuksen voi suorittaa täysin itsenäisesti (24/7).

Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä eTYÖTURVAKORTIN® postimaksuineen. Todistus säilyy järjestelmässä käyttäjän tiedoissa.

Hinta: 100€ + alv